Kệ đặt cốc đôi 39011

Giá bán: 580.000

Mã sản phẩm

: 39011

Tên sản phẩm

: Kệ đặt cốc đôi Kona

Xuất xứ

: KONA

Kích thước

: 115 mm

Vật liệu

: Đồng

Mạ

: Chrome

Số lượng