Kệ đặt cốc đôi 82011

Giá bán: 445.000

Mã sản phẩm

: 82011

Tên sản phẩm

: Kệ đặt cốc đôi Kona

Xuất xứ

: KONA

Kích thước

: 195 mm

Vật liệu

: Đồng

Mạ

: Chrome

Số lượng