Kệ góc đôi B002

Giá bán: 1.490.000

Mã sản phẩm

: B002

Tên sản phẩm

: Kệ góc đôi Kona

Xuất xứ

: KONA

Kích thước

:  mm

Vật liệu

: Đồng

Mạ

: Chrome

Số lượng