Kệ góc đơn B001

Giá bán: 610.000

Mã sản phẩm

: B001

Tên sản phẩm

: Kệ góc đơn Kona

Xuất xứ

: KONA

Kích thước

:  mm

Vật liệu

: Đồng

Mạ

: Chrome

Số lượng