Kệ kính 39005

Giá bán: 600.000

Mã sản phẩm

: 39005

Tên sản phẩm

: Kệ kính Kona

Xuất xứ

: KONA

Kích thước

: 590 mm

Vật liệu

: Đồng

Mạ

: Chrome

Số lượng