Kệ kính 98005

Giá bán: 1.360.000

Mã sản phẩm

: 98005

Tên sản phẩm

: Kệ kính Kona

Xuất xứ

: KONA

Kích thước

:  mm

Vật liệu

: Đồng

Mạ

: Gold

Số lượng