Khay đựng xà bông 36008

Giá bán: 640.000

Mã sản phẩm

: 36008

Tên sản phẩm

: Khay đựng xà bông Kona

Xuất xứ

: KONA

Kích thước

: 194 mm

Vật liệu

: Đồng

Mạ

: Chrome

Số lượng