Lô để giấy 98012

Giá bán: 800.000

Mã sản phẩm

: 98012

Tên sản phẩm

: Lô để giấy Kona

Xuất xứ

: KONA

Kích thước

:  mm

Vật liệu

: Đồng

Mạ

: Gold

Số lượng