Thanh treo khăn đơn 36001

Giá bán: 700.000

Mã sản phẩm

: 36001

Tên sản phẩm

: Thanh treo khăn đơn KONA

Xuất xứ

: KONA

Kích thước

: 600 mm

Vật liệu

: Đồng

Mạ

: Chrome

Số lượng