Thanh treo khăn đơn 39001

Giá bán: 600.000

Mã sản phẩm

: 39001

Tên sản phẩm

: Thanh treo khăn đơn Kona

Xuất xứ

: KONA

Kích thước

: 611 mm

Vật liệu

: Đồng

Mạ

: Chrome

Số lượng